Ing. Miroslav Procházka, CSc. - ANTÉNY

ANTÉNY - Encyklopedická příručka (3. vydání)

Díky velkému zájmu bylo publikováno již třetí vydání mé odborné knihy o anténní technice, kterou si můžete zakoupit v shop.ben.cz nebo v jejich centrále ulice Věšínova 5, Praha 10 (mapa). Jak jsem si ale nedávno ověřil, tuto publikaci lze zakoupit i v dalších knihkupectvích.

Obsah je doplněn o nová hesla. Starší jsou doplněna o nové informace a kniha je rozšířena o soubor nomogramů z oboru anténa a vf techniky. Kniha je dodávána s CD-ROM, kde čtenář najde simulační programy pro mikrovlnné antény znázorňující rozložení polí v blízkosti antén, včetně vyzařovaných vln. Dále balíček výpočetních anténních programů ANT-PC a stažené texty anténních článků z časopisů A - Radio: konstrukční elektronika a dalších časopisů.
Pozn.: Na přiloženém CD ROM ve složce firmy DCOM nelze spustit program Wlan Planer36. Ale můžete si jej stáhnout zde.

Antény - encyklopedická příručkaKnížka zaplňuje dlouholetou mezeru v české odborné literatuře. Od posledního vydání souborné publikace o anténách uplynulo již téměř dvacet let. Mladší generace odborníků si musí opatřovat informace o nejnovějším stavu anténní techniky v zahraniční literatuře, jejíž specializované tituly se v tuzemských knihovnách objevují jen zřídka a cena dovezených originálů představuje nemalé částky.
Na Internetu lze sice získat řadu informací ale ve značně roztříštěné formě a samozřejmě cizojazyčně. Anténářská encyklopedie je pokusem o moderní přístup k technickým informacím formou encyklopedické příručky, která dovoluje rychlou orientaci po oboru a současně podává v důležitějších heslech i podrobnější informace o problematice.
Poslouží jako základní zdroj informací nejen pro odborníky specializované v oboru antén, ale i pro širší technickou veřejnost včetně velké rodiny radioamatérů, kteří zde naleznou odpovědi na základní otázky z anténní techniky a z problematiky spojené s komunikací na KV, VKV a UKV. Vždyť právě radioamatéři se celosvětově zasloužili o vznik celé řady modifikací základních typů antén.
Většina hesel je doplněna příslušnými obrázky, jejichž počet je značně větší než je běžné u encyklopedií. Tím se dílo blíží spíše odborné příručce.

Vážení čtenáři:
Do třetího vydání se bohužel vloudila chyba, neboť ve vzorci na str. 320 (dole), kde na místo b2 má být d2 a na str. 336 má být ...= 4IIAe ...
Dále existuje v knize pravopisná chyba, která byla již v prvním vydání. Všude v knize, kde se mluví o anténách gound plane, je uváděno nesprávně groud plane. Čtenářům se autor omlouvá, proč vypadlo písmenko ”n” není nám jasné.

Ukázka knihy

Recenzní posudek od prof. Ing. Vladimíra Schejbala, CSc.