Ing. Miroslav Procházka, CSc. - ANTÉNY

ODKAZY

Akademie věd ČR - ÚRE
Ústav radiotechniky a elektroniky Akademie věd České republiky
Homepage
ÚOS Mikrovlnná technika CES
Ústřední odborná skupina Mikrovlnná technika České elektrotechnické společnosti
Homepage
ČAV
Stránky občanského sdružení radioamatérů
Homepage
Radioelektronika a mikrovlny
Stránky o radioelektronice a mikrovlnách v Čechách a blízkém okolí
Homepage
Numerické simulace EMP
Projekt zaměřený na numerické simulace elektromagnetických polí
Homepage
NEC Archiv
Soubor informací o návrhu antén
Homepage
Antennas Cebik
Anténářské stránky L.B. Cebika
Homepage
Český radioklub
Stránky Českého radioklubu
Homepage
CB seznam
Portál o stanicích, dokumentacích, technice a anténách
Homepage

VYSOKÉ ŠKOLY

FEL ČVUT
Katedra elektromagnetického pole K13117, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
Homepage
VUT Brno
Ústav radioelektroniky, Vysoké učení technické v Brně - Multimediální učebnice
Homepage
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice
Homepage

KNIHOVNY

STK Praha
Státní technická knihovna
Homepage
D.I.B.
Deutsche Internetbibliothek
Homepage
Antenna Books
Antennas Service and Education
Homepage